Најдобрите кандидати
за градоначалник

Мојот градоначалник е од мое маало. Постојано е меѓу народот, добар со сите.

Со конкретен план и решенија за проблемите.
Мојот градоначалник е подготвен за сѐ. Не се случило да не помогне некому.

Мојот градоначалник си го знае својот народ. И решава проблеми. Се грижи да имаме поквалитетен живот. За зелен и чист град.

Градоначалникот е наш човек. Домаќин човек и вистински пријател.

На крајот на денот, тој секогаш има време за семејството.

Мојот градоначалник? Најдобар е.

Мојот градоначалник е од моето маало. меѓу народот. со план и решенија. најдобар!

Петре Шилегов

Општини во Скопје

Општина Центар

Горан Герасимовски

Општина Карпош

Душко Весковски

Општина Ѓорче Петров

Александар Наумоски

Општина Бутел

Велимир Смилевски

Општина Аеродром

Александар Филиповски

Општина Гази Баба

Борис Георгиевски

Општина Кисела Вода

Филип Темелковски

Општина Шуто Оризари

Ферат Асан

Скопски регион

Општина Арачиново

Миликије Халими

Општина Зелениково

Борче Гиевски

Општина Илинден

Александар Тодоровски

Општина Петровец

Елизабета Зелениковска

Општина Сопиште

Сашо Стојановски

Општина Чучер Сандево

Сашко Комненовиќ

Североисточен регион

Општина Куманово

Оливер Илиев

Општина Крива Паланка

Сашко Митовски

Општина Кратово

Влатко Бојковски

Општина Ранковце

Даниел Крстевски

Општина Старо Нагоричане

Жаклина Јовановска

Источен регион

Општина Штип

Д-р Сашко Николов

Општина Кочани

Николчо Илијев

Општина Берово

Звонко Пекевски

Општина Виница

Ивица Димитров

Општина Делчево

Горан Трајковски

Општина Македонска Каменица

Соња Стаменкова

Општина Пехчево

Славчо Пандурски

Општина Пробиштип

Драган Анастасов

Општина Зрновци

Виктор Анѓелов

Општина Карбинци

Јордан Насев

Општина Чешиново-Облешево

Горанчо Крстев - Грга

Југоисточен регион

Општина Струмица

Костадин Костадинов

Општина Гевгелија

Сашо Поцков

Општина Дојран

Анго Ангов

Општина Валандово

Перо Костадинов

Општина Богданци

Блаже Шапов

Општина Радовиш

Коле Чаракчиев

Општина Босилово

Зоран Зимбаков

Општина Василево

Марјан Јанев

Општина Конче

Благој Илиев

Општина Ново Село

Звонко Ангелов

Вардарски регион

Општина Велес

Д-р Ненад Коциќ

Општина Неготино

Тони Делков

Општина Кавадарци

Горан Тодоров

Општина Свети Николе

Сашо Велковски

Општина Демир Капија

Лазар Петров

Општина Градско

Роберт Бешовски

Општина Лозово

Ацо Велковски

Општина Росоман

Стојан Николов

Општина Чашка

Горан Стојановски

Пелагониски регион

Општина Битола

Христо Кондовски

Општина Прилеп

Горан Сугарески

Општина Крушево

Томе Христоски

Општина Ресен

Живко Гошаревски

Општина Могила

Јасмина Гулевска

Општина Кривогаштани

Николче Мискоски

Општина Новаци

Љубе Кузманоски

Општина Демир Хисар

Стевче Митревски

Општина Долнени

Аднан Џафероски

Југозападен регион

Општина Охрид

Константи Георгиески

Општина Струга

Димче Шишинкаровски

Општина Вевчани

Сашо Јанкоски

Општина Дебрца

Игор Крцоски - Манце

Општина Македонски Брод

Живко Силјаноски

Полошки регион

Општина Тетово

Хамдија Елезовиќ

Општина Брвеница

Мирко Стојановски

Општина Врапчиште

Џезми Мамути

Општина Јегуновце

Дарко Блажески

Општина Маврово и Ростуше

Медат Куртовски